חזון בית הספר

בניית מערכת חינוך מהמתקדמות בעולם אשר תהיה פתוחה לכל תלמידי ישראל ותשמש כחממה לדור העתיד של מנהיגי המדינה בתחומים רבים.

הייעוד שלנו

בית ספר זרקור מעניק שיוויון הזדמנויות למצוינות לכל ילדי ישראל. זרקור דוגל בהקניית חינוך איכותי לדור העתיד של ישראל על מנת שיהווה את כוח הקידמה של המדינה והחברה. בית הספר ינחיל לתלמידיו ידע אקדמי נרחב ומעמיק כבר מגיל צעיר תוך טיפוח זיקתם למורשת ולחברה הישראלית.

בניית מערכת חינוך מהמתקדמות בעולם אשר תהייה פתוחה לכל תלמידי ישראל ותשמש כחממה לדור העתיד של מנהיגי ישראל בתחומים רבים.

הייעוד שלנו

בית הספר זרקור מעניק שיוויון הזדמנויות למצוינות לכל ילדי ישראל. זרקור דוגל בהקניית חינוך איכותי לדור העתיד של ישראלים על מנת שיהווה את כוח הקידמה של המדינה והחברה. בית הספר ינחיל לתלמידיו ידע אקדמי נרחב ומעמיק כבר מגיל צעיר תוך טיפוח זיקתם למורשת ולחברה הישראלית.
בית ספר פרטי וגן - זרקור

תלמידינו

ילמדו בתכנית דו לשונית ברמה אקדמית יוצאת מן הכלל המעוררת סקרנות, התמדה, ותרבות של יסודיות ודיוק.

יסגלו ערכים של כבוד הדדי, אמפתיה והתחשבות.

ילמדו מתוך חדווה והנאה, תוך כדי טיפוח מיומנויות של חשיבה יצירתית וחוקרת.

יחזקו את זהותם וערכיהם היהודיים, כדי להתפתח כמנהיגים שתורמים למדינת ישראל ולעם ישראל.