דו לשוניות

ידע של שפות תורם משמעותית להתפתחות הילד. הוכח שדו-לשוניות משפרת סוגים שונים של תפקוד קוגניטיבי ובוודאי מהווה נכס חשוב בעולם של היום. למזלנו, שפות נספגות בקלות רבה אם הן נלמדות בצורה מחושבת ועקבית מגיל צעיר. לכן, בית הספר "זרקור" הוא בית ספר דו-לשוני המלמד את תלמידיו לשלוט הן בעברית והן באנגלית ברהיטות. במילים אחרות, המטרה היא שתלמידי "זרקור" ישלטו בשפה האנגלית, כולל קריאה וכתיבה, ברמת שפת אם בנוסף, במהלך לימודיהם בבית הספר היסודי, ילמדו הילדים שפה שלישית.

כדי להשיג דו-לשוניות בשתי השפות הללו נאמץ ב"זרקור" את שיטת הלימוד הקרויה immersion, ששמה הלועזי מצייר שיקוע ב"מרחב המים" השפתי לשם למידתה המלאה. על פי גישה זו להוראת שפה, הפעולות החינוכיות הרגילות והוראת מקצועות הלימוד מתנהלות בשפה זרה, שהיא שפת המטרה ולענייננו אנגלית. פירושו של דבר, שאנגלית היא אמצעי ההוראה כמו גם תכליתה. תלמידים הלומדים בשיטת ה- immersion מפתחים את מיומניות השפה הנחוצות להבנתו של חומר הלימוד ולתפקודים אורייניים וחברתיים פעילים באנגלית. אך מעבר לכך, מטרתה של התכנית היא לקרב את המיומנות באנגלית ככל האפשר לידיעתה כשפה ראשונה נוספת ולהכרת התרבות שבה היא מעוגנת.

חינוך דו לשוני

תכנית הלימודים הדו-לשונית ב"זרקור" תספק לתלמידים תשומה לשונית באנגלית ובעברית, כך שכל אחד מהם יוכל להפיק ממנה את המקסימום האפשרי מבחינתו לקראת השגת מיומנות לשונית ואוריינית גבוהה בשתי השפות. פירושו של דבר, בשתי השפות, פיתוח מבטא ילידי, אוצר מילים גדול ומגוון בעל קשרים פנימיים, קטגוריות דקדוקיות יציבות ועשירות, דרכי התבטאות ההולמות את השפה וידע מבוסס של השפה הכתובה ושל התרבות שממנה היא נובעת. מכל אלה, הילדים יוכלו להמשיך ולפתח יכולות לשוניות ואורייניות בשתי השפות, תוך שימוש יעיל באינטראקציה חברתית ולימודית.

Bilingual
Bilingual