למידה רגשית חברתית SEL

Social and Emotional Learning (SEL)

תכניות SEL (למידה רגשית חברתית Social Emotional Learning) הן תכניות ללמידת אמנות החיים – שככל אמנות, גם היא נרכשת – ולטיפוח מפגש מיטיב עם מציאות פנימית וחיצונית. תכניות אלה מבוססות מחקר, רווחות כיום בארץ ובעולם, ומטרתן פיתוח מיומנויות רגשיות (E) אצל תלמידים, כמו גם מיומנויות חברתיות (S). בתהליך זה תלמידים רוכשים כישורים חיוניים לצורך היותם אנשים בוגרים בעלי חוסן ורווחה נפשית, עם יכולות טובות יותר בהתנהלות אישית וחברתית.

בלמידה הרגשית חברתית מוטמעות מיומנויות רגשיות, קוגניטיביות והתנהגותיות המקובצות לחמישה תחומי מפתח: יכולות זיהוי ומודעות עצמית, ניהול וויסות עצמי של רגשות והתנהגויות, מודעות חברתית והבנת האחר הכוללים טיפוח חמלה ואמפתיה, טיפוח מיומנויות חברתיות לסיוע בשמירה על מערכות יחסים בריאות ומתגמלות, וקבלת החלטות אחראית.

Social and Emotional Learning (SEL)