מצוינות

אנו מחנכים את תלמידינו לשאוף למצות את הפוטנציאל האקדמי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי שלהם, מתוך שאיפה ליצור שוויון הזדמנויות למצוינות וחתירה להתקדמות תמידית של האדם ושל החברה.

במהלך הלמידה אנו חושפים את תלמידינו למגוון תחומי עניין ברמה עמוקה ומחייבת כדי שכל אחד מהם יעבור מסע של גילוי אישי למימוש יכולותיו.

טיפוח המצוינות האישית, כוללת בתוכה טיפוח מומחיויות רכות וקשות, רכישת כלים ללמידה אפקטיבית וחינוך למנהיגות, כדי שכל תלמיד ותלמידה בזרקור יוכלו להתמודד עם מגוון אתגרים והתנסויות שיאפשרו התמדה, נחישות והעמקה.

כדי לממש כל זאת אנו נותנים דגש לפעולות הבאות:

למידה דיפרנציאלית תוך דגש על למידה מותאמת לתלמידים הזקוקים לאתגר נוסף, למידה המעוררת סקרנות וחדוות למידה. בדגש על העמקה בשני תחומים: העמקה במתמטיקה ובמדעי הרוח.

יסגלו ערכים של כבוד הדדי,חווית עומק של מגוון תחומים לבחירה, הדורשים התמדה ומחויבות לאורך תקופה ממושכת, כל אלה יועברו במסגרת קורסי בחירה ייעודיים.

יצירת תרבות בית ספרית שמאירה זרקור על חוזקות ומעודדת אחריות אישית על הלמידה: כל תלמיד אחראי על הצלחתו האישית ועל אושרו.