למידה מבוססת פרויקטים PBL

PBL - Project-Based Learning

למידה מבוססת  פרויקטים (PBL) מתייחסת לתלמידים המעצבים, מתכננים ומבצעים פרויקט מורחב, המוביל ליצירת תוצר, המוצג בפני קהל (תוצר זה יכול להיות מוצר, חומר כתוב, הצגה או ריקוד וכד') הלמידה בדרך זו קשורה ל"למידה מבוססת-חקר" (inquiry-based learning), הנקראת גם "למידת-חקר" או "למידה מבוססת-בעיות" (problem-based learning). המאפיין המייחד אותה הוא תהליך עבודה המביא ליצירת תוצר סופי המוצג באירוע מסכם, בהשתתפות קהל. חשוב להדגיש כי בלמידה זו לא התוצר הוא במרכז, כפי שקורה בלמידה מבוססת-תוצר (product-based learning) אלא תהליך הלמידה, הדרך אותה עוברים הלומדים.

בחרנו להתמקד בלמידה מבוססת-פרויקטים משום שהיא מזמנת לתלמידים חוויה של חקר משמעותי, המשלב מספר דיסציפלינות ותחומי ידע מגוונים ושונים. בנוסף, דרך למידה זו מאפשרת לתלמידים להיות אקטיביים בלמידה, לקחת אחריות על הלמידה שלהם ולהתנסות במגוון מיומנויות תוך עבודה על סוגי אינטליגנציות שונות המאפשרות לכל תלמיד ותלמידה התפתחות אקדמית, רגשית וערכית.

בית ספר פרטי